Composición das xuntas directivas

logo APAV-pq

COMPOSICIÓN DAS XUNTAS DIRECTIVAS
 DA APAV-PONTEVEDRA

 

 

Do 04-04-2002 ata 06-09-2006

NOME

CARGO

AGRUPACIÓN

DON VICTOR OTERO PROL   PRESIDENTE AVPC O GROVE
DONA MARIA JESÚS FERNÁNDEZ BASCUAS VICE-PRESIDENTA AVPC A ESTRADA
DON MANUEL FERREIRO EXPÓSITO SECRETARIO AVPC SANXENXO
DON JAIME MARTINEZ RIAL TESOUREIRO AVPC POIO
DON RAMIRO VARELA PEÓN VOCAL AVPC A GOLADA
DON FRANCISCO GUILLAN BUSTO VOCAL AVPC VILAGARCIA DE AROUSA
DON RAMÓN LÓPEZ DÍAZ VOCAL AVPC PONTEVEDRA
DON SANTIAGO IGLESIAS FERNÁNDEZ VOCAL AVPC MOS

Do 06-09-2006 ata o 28-11-2009

NOME

CARGO

AGRUPACIÓN

DONA MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ BASCUAS PRESIDENTA AVPC A ESTRADA
DON VICTOR OTERO PROL VICE-PRESIDENTE AVPC O GROVE
DON VICTOR BLANCO TABOADA SECRETARIO AVPC LALIN
DON MANUEL FERREIRO EXPÓSITO TESOUREIRO AVPC SANXENXO
DON JOSÉ ESTÉVEZ SEOANE VOCAL AVPC VIGO
DON ANTONIO VÁZQUEZ SACO VOCAL AVPC REDONDELA

 Do 28-11-2009 ata  a actualidade.

NOME

CARGO

AGRUPACIÓN

DON CESAREO COYA PORTAS PRESIDENTE AVPC CANGAS
DON VICTOR BLANCO TABOADA VICE-PRESIDENTE AVPC LALIN
DON ANTONIO VÁZQUEZ SACO SECRETARIO ata 10-11-2012 AVPC REDONDELA
DON VICTOR OTERO PROL TESOUREIRO AVPC O GROVE
DON CARLOS FAILDE PEREIRA SECRETARIO dende 10-11-2012 AVPC A ESTRADA